Hide Main content block
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ DỊCH VỤ KHU CÔNG NGHIỆP VÀ UBND XÃ MÔNG HÓA TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHU…

KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ DỊCH VỤ KHU CÔNG NGHIỆP VÀ UBND XÃ MÔNG HÓA TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP  MÔNG HÓA, HUYỆN KỲ SƠN, TỈNH HÒA BÌNH  GIAI ĐOẠN 2017 – 2020

Chiều ngày 28/7/2017, tại trụ sở UBND xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình diễn ra Hội nghị “Đánh giá tình hình thực hiện và bàn biện pháp thúc đẩy GPMB đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Mông Hóa và Ký kết Chương trình phối hợp quản lý khu công...

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction