1. Vị trí: Thành phố Hòa Bình, tiếp giáp Hà Nội; cách trung tâm Hà Nội 40 km theo đường Hòa Lạc – TP. Hòa Bình.

Yen Quang Phoi canh tong the 2018

Phối cảnh tổng thể Khu công nghiệp Yên Quang

2. Diện tích: 200 ha.

3. Tính chất KCN: Đa ngành.

4. Tổng số dự án đầu tư: 01 DDI.

5. Hạ tầng kỹ thuật: Đang giải phóng mặt bằng.

6. Ưu đãi đầu tư

- Thành phố Hòa Bình thuộc mức lương lao động vùng 3.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Các dự án thông thường: thuế suất ưu đãi 17% trong 10 năm, miễn thuế 2 năm, giảm 50%  trong 4 năm tiếp theo. Một số lĩnh vực được ưu tiên: hoặc thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm, miễn thuế 4 năm, giảm 50% trong 5-9 năm; hoặc áp dụng thuế 10% đến miễn thuế cho cả đời dự án. (Nghị định số 218/2013/NĐ-CP)

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất 7-15 năm (Nghị định số 46/2014/NĐ-CP)

- Ưu đãi khác: Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp sử dụng từ 10 lao động địa phương trở lên được tỉnh Hòa Bình hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động địa phương từ 300.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với mỗi lao động địa phương.

7. Nhà đầu tư hạ tầng: Công ty Cổ phần An Việt Hoà Bình

Tel: 024.39273866 - Fax: 024.39273686 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.