1. Vị trí: Xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn, tiếp giáp Hà Nội; cách trung tâm Hà Nội 45 km theo đường Hồ Chí Minh.

Quy hoach su dung dat Nam Luong Son Page1

2. Quy hoạch và diện tích

 - Ngày 30/12/2010 Ủy Ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 2495/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 KCN Nam Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

- Ngày 17/01/2010 Ủy Ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã có Quyết định số 52/QĐ-UBND về việc điều chỉnh diện tích KCN Nam Lương Sơn, huyện Lương Sơn. Với Tổng diện tích KCN là: 204,2ha. Trong đó:

+ Diện tích 02 nhà máy xi măng (Nhà máy xi măng Vĩnh Sơn và Nhà máy xi măng Trung Sơn): 94,7ha.

+ Diện tích lập quy hoạch mới là: 109,5ha

3. Tính chất KCN: Chủ yếu sản xuất vật liệu xây dựng.

4. Tổng số dự án đầu tư: 03 DDI.

5. Ưu đãi đầu tư

- Huyện Lương Sơn thuộc mức lương lao động vùng 3

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Các dự án thông thường: thuế suất ưu đãi 17% trong 10 năm, miễn thuế 2 năm, giảm 50%  trong 4 năm tiếp theo. Một số lĩnh vực được ưu tiên: hoặc thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm,