1. Vị trí: Xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn, tiếp giáp Hà Nội; cách trung tâm Hà Nội 45 km theo đường Hồ Chí Minh.

Quy hoach su dung dat Nam Luong Son Page1

2. Quy hoạch và diện tích

 - Ngày 30/12/2010 Ủy Ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 2495/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 KCN Nam Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

- Ngày 17/01/2010 Ủy Ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã có Quyết định số 52/QĐ-UBND về việc điều chỉnh diện tích KCN Nam Lương Sơn, huyện Lương Sơn. Với Tổng diện tích KCN là: 204,2ha. Trong đó:

+ Diện tích 02 nhà máy xi măng (Nhà máy xi măng Vĩnh Sơn và Nhà máy xi măng Trung Sơn): 94,7ha.

+ Diện tích lập quy hoạch mới là: 109,5ha

3. Tính chất KCN: Chủ yếu sản xuất vật liệu xây dựng.

4. Tổng số dự án đầu tư: 03 DDI.

5. Ưu đãi đầu tư

- Huyện Lương Sơn thuộc mức lương lao động vùng 3

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Các dự án thông thường: thuế suất ưu đãi 17% trong 10 năm, miễn thuế 2 năm, giảm 50%  trong 4 năm tiếp theo. Một số lĩnh vực được ưu tiên: hoặc thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm, miễn thuế 4 năm, giảm 50% trong 5-9 năm; hoặc áp dụng thuế 10% đến miễn thuế cho cả đời dự án. (Nghị định số 218/2013/NĐ-CP)

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất 7-15 năm (Nghị định số 46/2014/NĐ-CP)

- Ưu đãi khác: Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp sử dụng từ 10 lao động địa phương trở lên được tỉnh Hòa Bình hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động địa phương từ 300.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với mỗi lao động địa phương.

6. Nhà đầu tư hạ tầng: Chưa có

Tel: 0218.3897052 (Phòng Quản lý Đầu tư) - Fax: 0218.3851029 - Web: http://ips.hoabinh.gov.vn