2000px Fl    5 1503128133747 

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

1. Giá điện

Theo Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Bộ Công Thương Quy định về giá bán điện (áp dụng từ ngày 16/3/2015), đối với  doanh nghiệp sản xuất, mức điện áp từ  22 kV  đến dưới 110 kV:

 a) Giờ bình thường:                1.405 đồng/KW

 b) Giờ  thấp điểm:                     902 đồng/KW

 c) Giờ cao điểm:                     2.556 đồng/KW

* Quy định về giờ: 

KHU CÔNG NGHIỆP LƯƠNG SƠN

- Vị trí: Xã Hoà Sơn, huyện Lương Sơn, nằm dọc theo Quốc lộ 6, tiếp giáp Hà Nội; cách trung tâm Hà Nội 36 km; cách TP. Hoà Bình 38 km;

- Diện tích: 83 ha;

- Tính chất KCN: Đa ngành;

- Tổng số dự án đầu tư: 34 (16 FDI);

- Hạ tầng kỹ thuật: Đã được đầu tư đồng bộ, bao gồm trạm biến áp 110 kV, nhà máy cung cấp nước sạch, nhà máy xử lý nước thải nằm trong KCN;

- Nhà đầu tư hạ tầng: Công ty Cổ phần Bất động sản An Thịnh Hòa Bình

Tel: 0218.3823488 - Fax: 0218.3823489 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KHU CÔNG NGHIỆP BỜ TRÁI SÔNG ĐÀ

- Vị trí: Phường Hữu Nghị, TP. Hoà Bình; cách trung tâm Hà Nội 60 km;

- Diện tích: 68 ha;

- Tính chất KCN: Dành cho các ngành công nghiệp sử dụng công nghệ cao, ít ô nhiễm môi trường, ưu tiên những ngành có vốn đầu tư lớn;

- Tổng số dự án đầu tư: 23 (06 FDI);

- Hạ tầng kỹ thuật: Trạm biến áp 110 kV bên cạnh KCN; nhà máy nước sạch, trạm xử lý nước thải và nhà ở công nhân trong KCN;

- Nhà đầu tư hạ tầng: Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp

Tel: 0218.3854926 - Web: http://dahophoabinh.com - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KHU CÔNG NGHIỆP  MÔNG HOÁ

- Vị trí: Xã Mông Hoá, huyện Kỳ Sơn; cách trung tâm Hà Nội 50 km theo đường Quốc lộ 6 và đường Hòa Lạc – TP. Hòa Bình;

- Diện tích: 236 ha;

- Tính chất KCN: Đa ngành;

- Tổng số dự án đầu tư: 24 (01 FDI);

- Hạ tầng kỹ thuật: Đang xây dựng đường trục chính và giải phóng mặt bằng;

- Nhà đầu tư hạ tầng: Đang thực hiện thủ tục cấp Quyết định chủ trương đầu tư;

Tel: 0218.3897052 - Fax: 0218.3851029 - Web: http://ips.hoabinh.gov.vn

KHU CÔNG NGHIỆP YÊN QUANG

- Vị trí: Xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn, tiếp giáp  Hà Nội; cách trung tâm Hà Nội 35 km theo đường Hòa Lạc – TP. Hòa Bình;

- Diện tích: 200 ha;

- Tính chất KCN: Đa ngành;

- Tổng số dự án đầu tư: 01 DDI;

- Hạ tầng kỹ thuật: Đang giải phóng mặt bằng;

- Nhà đầu tư hạ tầng: Công ty Cổ phần An Việt Hoà Bình

Tel: 024.39273866 - Fax: 024.39273686 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KHU CÔNG NGHIỆP LẠC THỊNH

- Vị trí: Xã Yên Lạc, xã Lạc Thịnh, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thuỷ; cách trung tâm Hà Nội 100 km theo đường Hồ Chí Minh;

- Diện tích: 220 ha;

- Tính chất KCN: Đa ngành;

- Tổng số dự án đầu tư: 03 (02 FDI);

- Hạ tầng kỹ thuật: Đã giải phóng mặt bằng 113 ha;

- Nhà đầu tư hạ tầng: Chưa có;

Tel: 0218.3897052 - Fax: 0218.3851029

KHU CÔNG NGHIỆP NAM LƯƠNG SƠN

- Vị trí địa lý: Xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn, tiếp giáp Hà Nội; cách trung tâm Hà Nội 45 km theo đường Hồ Chí Minh;

- Diện tích: 200 ha;

- Tính chất KCN: Chủ yếu sản xuất vật liệu xây dựng;

- Tổng số dự án đầu tư: 03 DDI;

- Nhà đầu tư hạ tầng: Chưa có;

Tel: 0218.3897052 - Fax: 0218.3851029

 

KHU CÔNG NGHIỆP NHUẬN TRẠCH

- Vị trí: Xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn; cách  trung tâm Hà Nội 40 km theo đường Quốc lộ 6 và đường Hồ Chí Minh; cách TP. Hoà Bình 35 km;

- Diện tích: 213 ha;

- Tính chất KCN: Đa ngành;

- Tổng số dự án đầu tư: 0;

- Nhà đầu tư hạ tầng: Chưa có;

Tel: 0218.3897052 - Fax: 0218.3851029

KHU CÔNG NGHIỆP THANH HÀ

- Vị trí: Thị trấn Thanh Hà, huyện Lạc Thủy; cách trung tâm Hà Nội 65 km theo đường Hồ Chí Minh;

- Diện tích: 282 ha;

- Tính chất KCN: Đa ngành, chỉ dành cho nhà đầu tư trong nước;

- Tổng số dự án đầu tư: 0;

- Nhà đầu tư hạ tầng: Chưa có;

Tel: 0218.3897052 - Fax: 0218.3851029

                                                                             PTTH (XTĐT)

   TruongPV cập nhật ngày 21/02/2019

Thông báo

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH524342424242

dichvucongquocgia

tiep nhan phan anh kien nghi

dich vu cong truc tuyen va he thong tra cuu

khucongnghiep

congbaocp

cong thong tin hb

bao HB

csdl

congbaohb

654634643554543

5644345435345

454354354588

7858757

7787885646

Thống kê truy cập

2678393
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
250
287
2671
1435753
4184
15032
2678393

Your IP: 3.236.228.250
2021-04-11 15:22

Thư viện ảnh

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction