1. Vị trí: Khu công nghiệp Nhuận Trạch nằm trên địa bàn xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn; cách trung tâm Hà Nội 40 km theo đường Quốc lộ 6 và đường Hồ Chí Minh; cách TP. Hoà Bình 35 km.

 Quy hoach su dung dat Nhuan Trach Page1

2. Diện tích: Khu công nghiệp đã được phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, với diện tích 213 ha.

3. Tính chất Khu công nghiệp: Đa ngành.

4. Các dự án đầu tư: Hiện trong Khu công nghiệp chưa có dự án đầu tư.

5. Ưu đãi đầu tư

- Huyện Lương Sơn thuộc mức lương lao động vùng 3

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Các dự án thông thường: thuế suất ưu đãi 17% trong 10 năm, miễn thuế 2 năm, giảm 50%  trong 4 năm tiếp theo. Một số lĩnh vực được ưu tiên: hoặc thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm, miễn thuế 4 năm, giảm 50% trong 5-9 năm; hoặc áp dụng thuế 10% đến miễn thuế cho cả đời dự án. (Nghị định số 218/2013/NĐ-CP)

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất 7-15 năm (Nghị định số 46/2014/NĐ-CP)

- Ưu đãi khác: Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp sử dụng từ 10 lao động địa phương trở lên được tỉnh Hòa Bình hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động địa phương từ 300.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với mỗi lao động địa phương.

6. Nhà đầu tư hạ tầng: Chưa có;

Liên hệ: Phòng Quản lý Đầu tư - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hoà Bình. Tel: 0218.3897052 - Fax: 0218.3851029 - Web: http://ips.hoabinh.gov.vn