1. Vị trí: Khu công nghiệp Lạc Thịnh nằm trên địa bàn xã Lạc Thịnh, xã Yên Lạc, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thuỷ; cách trung tâm Hà Nội 100 km theo đường Hồ Chí Minh.

 10.10 KCN LT

2. Diện tích: Khu công nghiệp đã được phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, với diện tích 220 ha.

3. Tính chất Khu công nghiệp: Đa ngành.

4. Các dự án đầu tư: Hiện trong Khu công nghiệp có 02 dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nhà máy sản xuất bia và nhà máy may GREENTEX VINA).

5. Hạ tầng kỹ thuật: Đã giải phóng mặt bằng 113 ha.

6. Ưu đãi đầu tư

- Huyện Yên Thuỷ thuộc mức lương lao động vùng 4

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Các dự án thông thường: thuế suất ưu đãi 17% trong 10 năm, miễn thuế 2 năm, giảm 50%  trong 4 năm tiếp theo. Một số lĩnh vực được ưu tiên: hoặc thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm, miễn thuế 4 năm, giảm 50% trong 5-9 năm; hoặc áp dụng thuế 10% đến miễn thuế cho cả đời dự án. (Nghị định số 218/2013/NĐ-CP)

- Tiền thuê đất: Miễn tiền thuê đất 7-15 năm (Nghị định số 46/2014/NĐ-CP)

- Ưu đãi khác: Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp sử dụng từ 10 lao động địa phương trở lên được tỉnh Hòa Bình hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động địa phương từ 300.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với mỗi lao động địa phương.

7. Nhà đầu tư hạ tầng: Chưa có;

Liên hệ: Phòng Quản lý Đầu tư - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hoà Bình. Tel: 0218.3897052 - Fax: 0218.3851029 - Web: http://ips.hoabinh.gov.vn