TT Tên dự án Địa điểm đầu tư Diện tích
đất sử dụng (ha)
Quy mô /Công suất (dự kiến) Tổng mức đầu tư (Tỷ đồng) Hạ tầng/ Quy hoạch Ưu đãi đầu tư được hưởng
1         Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Thanh Hà Thị trấn Thanh Hà, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình 282 160 ha đất công nghiệp 2.000 - Chưa giải phóng mặt bằng
- KCN đã được phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

- Miễn, giảm thuế TNDN;

- Miễn, giảm tiền thuê đất;

- Miễn, giảm thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị;

- Hỗ trợ đào tạo lao động địa phương từ ngân sách tỉnh;

- Hỗ trợ một phần từ ngân sách Nhà nước.

2        

Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Nam Lương Sơn

Xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 200 165 ha đất công nghiệp 630 - Chưa giải phóng mặt bằng
- KCN đã được phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500
3         Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Lạc Thịnh Xã Yên Lạc, xã Lạc Thịnh, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hòa Bình 220 135 ha đất công nghiệp 1.600 - Đã giải phóng mặt bằng 113 ha
- KCN đã được phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500
4         Nhà máy bia KCN Lạc Thịnh Theo đề xuất của nhà đầu tư 20 triệu lít/năm Theo đề xuất của nhà đầu tư Đã giải phóng mặt bằng

- Miễn, giảm thuế TNDN;

- Miễn, giảm tiền thuê đất;

- Miễn, giảm thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị;

- Hỗ trợ đào tạo lao động địa phương từ ngân sách tỉnh.

5         Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi KCN Nam Lương Sơn Theo đề xuất của nhà đầu tư Theo đề xuất của nhà đầu tư 420 Chưa giải phóng mặt bằng
6         Các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp Các KCN Theo đề xuất của nhà đầu tư Đa dạng Theo đề xuất của nhà đầu tư - KCN Lương Sơn: Đã được đầu tư đồng bộ, bao gồm trạm biến áp 110 kV, nhà máy cung cấp nước sạch, nhà máy xử lý nước thải nằm trong KCN;
- KCN Bờ trái Sông Đà: Trạm biến áp 110 kV bên cạnh KCN; nhà máy nước sạch, trạm xử lý nước thải và nhà ở công nhân trong KCN;
- Một số KCN khác đang GPMB và xây dựng