2000px Fl    5 1503128133747 

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Ngày 12/17/2018, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Vĩnh Phát Quốc tế và ra mắt Ban chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở Công ty. Dự và chỉ đạo Lễ Công bố có đồng chí Hoàng Minh Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh. Ông Nguyễn Văn Quang – Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Phát Quốc tế

201807 Tuan Anh Ra mat CD VPQT

Đồng chí Hoàng Minh Tuân Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh – Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh

Tặng hoa và trao Quyết định thành lập BCH lâm thời CĐ Công ty CP Vĩnh Phát Quốc tế

Công ty Cổ phần Vĩnh Phát Quốc tế được thành lập tháng 01/2015. Công ty Cổ phần Vĩnh Phát Quốc tế là doanh nghiệp 100% vốn trong nước, với ngành nghề chính chuyên sản xuất, cung cấp các mặt hàng liên quan đến Plastic.

Tại Lễ công bố đồng chí Hoàng Minh Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đã phát biếu chỉ đạo giao nhiệm vụ và đồng thời trao Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Vĩnh Phát Quốc tế.

Cũng tại buổi Lễ Công bố BCH lầm thời Công đoàn Công ty cũng đã xây dựng Kế hoạch, thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn như:

- Tổ chức lồng ghép các chương trình hành động gắn với biện pháp tuyên truyền để công nhân lao động nắm bắt kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội qui, qui chế của công ty, giáo dục nâng cao trình độ, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ, nhằm giúp người lao động có bản lĩnh vững vàng , ý thức trách nhiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Tổ chức phong trào thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo và hiệu quả trong công ty. Đảm bảo 100% đoàn viên tham gia và 80% đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 100% CB CNLĐ thực hiện tốt qui chế về An toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ.

- Tổ chức tốt các chế độ thu, chi tài chính công đoàn theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tham gia đầy đủ các hoạt động xã hội

- Tăng cường giám sát, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các chính sách pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của người lao động. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp lao động.

- Phối hợp với lãnh đạo công ty duy trì và phát huy nội lực, tạo niềm say mê trong công việc, nâng cao chất lượng lao động. Đảm bảo thu nhập cho người lao động, tạo công ăn việc làm ổn định, cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của công nhân lao động

- Thường xuyên quan tâm đến đời sống của công nhân, đoàn viên lao động trong Công ty;

- Tổ chức các phong trào thi đua, các chương trình nhân các ngày Lễ lớn;

- Tổ chức Đại hội lần thứ nhất theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Tuyên truyền phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh.

- Thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác của Công đoàn cơ sở theo quy định của Pháp luật và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tuấn Anh - CĐCKCN

Thông báo

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP524342424242

dichvucongquocgia

tiep nhan phan anh kien nghi

dich vu cong truc tuyen va he thong tra cuu

khucongnghiep

congbaocp

cong thong tin hb

bao HB

csdl

congbaohb

654634643554543

5644345435345

454354354588

7858757

7787885646

Thống kê truy cập

2678426
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
283
287
2704
1435753
4217
15032
2678426

Your IP: 3.236.228.250
2021-04-11 15:51

Thư viện ảnh

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction