2000px Fl    5 1503128133747 

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Ngày 28.10, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình (CĐCKCN) tổ chức Đại hội lần II nhiệm kỳ 2017 – 2022. Dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, đại biểu CĐCKCN-KKT-KCX các tỉnh, thành phố phía bắc gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ, Yên Bái, các CĐ thuộc Khối thi đua các công đoàn ngành tỉnh Hòa Bình, các Ông bà lãnh đạo doanh nghiệp trong các KCN tỉnh và 97 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 13.000 CNLĐ tại các Khu công nghiệp Hòa Bình.

20171101 IMG 5606

Đồng chí Trần Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý các KCN chúc mừng Đại hội

Đại hội thông qua kết quả nhiệm kỳ 2011-2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2017-2022; Nhiệm kỳ I vừa qua, CĐCKCN hoàn thành và vượt 6/6 chỉ tiêu nhiệm kỳ, thành lập 16 công đoàn cơ sở, kết nạp12.274 đoàn viên. tổ chức và chỉ đạo công đoàn cơ sở tổ chức 399 lớp tuyên truyền về chế độ chính sách pháp luật… cho trên 42.000 lượt người. Xây dựng  03 nhà “Mái ấm công đoàn”, tổ chức tháng công nhân với các hoạt động quy mô lớn... Tập thể CĐCKCN thường xuyên là lá cờ đầu trong Khối thi đua các Công đoàn ngành, vinh dự đón nhận 01 cờ toàn diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và 02 cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Nhiệm kỳ II (2017 - 2022), CĐKCN đề ra 14 chỉ tiêu chủ yếu gồm nhóm các trách nhiệm trực tiếp của tổ chức và Công đoàn. phối hợp thực hiện. Trọng tâm như phát triển thêm 3.500 ĐV, thành lập 6 CĐCS, phấn đấu đạt 85% doanh nghiệp trở lên có tổ chức công đoàn thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể, 90% CĐCS trở lên tổ chức các Hội nghị, lớp tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật cho công nhân lao động...  

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Phúc – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội, nhấn mạnh đặc thù hoạt động của CĐCKCN và phương châm “hướng về cơ sở, các hoạt động đều xuất phát từ lợi ích của người lao động; tiếp tục quan tâm tới môi trường và điều kiện làm việc của CNLĐ, quan hệ lao động, chú trọng nâng cao trình độ, năng lực cán bộ công đoàn, đổi mới về hình thức, nội dung hoạt động.

20171101

Ban Chấp hành khóa II, nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội tham gia ý kiến đóng góp văn kiện  Đại hội CĐ tỉnh và sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam đồng thời bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 13 đồng chí, bầu 17 đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023. Phiên họp Ban chấp hành Khóa II lần thứ nhất cùng ngày, đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UBKT, Chủ nhiệm UBKT CĐCKCN khóa II, nhiệm kỳ 2017 - 2022./.

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Thông báo

CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI524342424242

dichvucongquocgia

tiep nhan phan anh kien nghi

dich vu cong truc tuyen va he thong tra cuu

khucongnghiep

congbaocp

cong thong tin hb

bao HB

csdl

congbaohb

654634643554543

5644345435345

454354354588

7858757

7787885646

Thống kê truy cập

2678427
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
284
287
2705
1435753
4218
15032
2678427

Your IP: 3.236.228.250
2021-04-11 15:51

Thư viện ảnh

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction