2000px Fl    5 1503128133747 

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Ngày 16/7, Đảng ủy Ban Quản lý các khu công nghiệp tổ chức Hội nghị kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Hùng – Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; toàn thể đảng viên Đảng bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp.

IMG 6787

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy Ban Quản lý đã triển khai đầy đủ và kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên; phối hợp với Thủ trưởng cơ quan chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong các lĩnh vực: Tổ chức, quy hoạch - xây dựng, xúc tiến đầu tư, quản lý đầu tư, quản lý doanh nghiệp, lao động, môi trường...

Trong các KCN hiện có 89 dự án đang còn hiệu lực, trong đó có 23 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với vốn đăng ký là 496,75 triệu USD và 66 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 7.130,4 tỷ đồng. Có 50 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng số lao động trong KCN là 17.900 người. Các chỉ tiêu như doanh thu, giá trị xuất khẩu, nộp ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp khu công nghiệp đều đã đạt trên 50% kế hoạch năm.

Ban Quản lý đã hoàn thành 3/6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 UBND tỉnh giao tại Quyết định số 510/QĐ-UBND: (1) Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/5/2014 của BCH Đảng bộ tỉnh khoa XV về đẩy mạnh phát triển các KCN-CCN tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2014-2020; (2) Tổ chức Lễ mít tinh tại KCN hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6/2019 tại Khu công nghiệp; (3) Thu hút 08 dự án đầu tư vào khu công nghiệp năm 2019.

6 tháng cuối năm 2019, Đảng bộ Ban Quản lý đặt mục tiêu chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm được Ủy ban nhân dân tỉnh giao; Phấn đấu lấp đầy KCN Bờ trái Sông Đà; KCN Yên Quang có nhà đầu tư thứ cấp vào thuê đất và triển khai thưc hiện dự án; Đưa trạm xử lý nước thải KCN Bờ trái Sông Đà vào hoạt động; Hoàn thành 15% khối lượng thi công đường trục chính KCN Mông Hóa; Hoàn thành các hạng mục dự án tạo quỹ đất sạch KCN Mông Hóa theo kế hoạch của tỉnh. Tiếp tục lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng thực hiện tốt các nhiệm vụ của năm 2019; lãnh đạo Chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019-2022.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Hùng – Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đánh giá cao kết quả Đảng bộ Ban Quản lý đã đạt được 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí đề nghị Đảng ủy Ban Quản lý trong thời gian tới tiếp tục chú trọng công tác phân công nhiệm vụ đảng viên, biểu dương khen thưởng, nâng cao tinh thần tự phê và phê bình. Chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản: Kế hoạch 228-KH/ĐUK ngày 20/5/2019 về thực hiện kết luận số 38-KL/TW ngày 13/11/2018 của BCT về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của BCHTW khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Kế hoạch 229-KH.ĐUK ngày 20/5/2019 về Quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của BBTTW Đảng về Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Kế hoạch 231-KH/ĐUK ngày 29/5/2019 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU ngày 14/3/2014 của BTVTU Hòa Bình về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí; Kế hoạch 232-KH/ĐUK ngày 29/5/2019 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 22-CT/TU ngày 07/3/2014 của BTVTU Hòa Bình về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Thông báo

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH524342424242

dichvucongquocgia

tiep nhan phan anh kien nghi

dich vu cong truc tuyen va he thong tra cuu

khucongnghiep

congbaocp

cong thong tin hb

bao HB

csdl

congbaohb

654634643554543

5644345435345

454354354588

7858757

7787885646

Thống kê truy cập

2678446
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
303
287
2724
1435753
4237
15032
2678446

Your IP: 3.236.228.250
2021-04-11 16:08

Thư viện ảnh

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction