2000px Fl    5 1503128133747 

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6, tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình tổ chức lễ mít tinh với chủ đề Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta.

Ngày 04/6/2019, tại Khu công nghiệp Bờ trái sông Đà, địa chỉ: Phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình. Ban