2000px Fl    5 1503128133747 

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

qd phan cong thuc hien cchc Page1

A. HƯỚNG DẪN

Các việc cần làm và nơi giải quyết thủ tục của nhà đầu tư thứ cấp trong khu công nghiệp

 

Công việc

Cơ quan cần liên hệ

Ghi chú

 

I.

Thủ tục đầu tư -ĐKKD

     
 

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT); hoặc GCNĐT đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (1)

Ban Quản lý các KCN, số 670 Trần Hưng Đạo, TP Hòa Bình; Phòng Xúc tiến Đầu tư, ĐT: 0218.3897052

(1): GCNĐT đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp cho nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư tại Việt Nam

 
 

Khắc dấu

Công an tỉnh; Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, số 97 đại lộ Thịnh Lang, tổ 5 phường Thịnh Lang, ĐT 0218.3869036; cơ sở khắc dấu Trường Sơn, Đại lộ Thịnh Lang, tổ 9 Tân Thịnh 02183854508, hoặc   cơ sở khắc dấu khác.

Thực hiện với trường hợp (1)

 
 

Đăng ký mã số thuế

Cục Thuế tỉnh, số 2 đường Chu Văn An, (Hoặc: Đường Trần Hưng Đạo) Phương Lâm, Hòa Bình; Bộ phận Một cửa: 0218.3895216 ; phòng Kê khai: 0218.3852436

Thực hiện với trường hợp (1)

 
 

Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp trên 3 số báo

Báo Trung ương hoặc địa phương. (Báo Hòa Bình: số 7 Nguyễn Huệ, Phưong Lâm, TP Hòa Bình, ĐT: 0218. 3852526)

Thực hiện với trường hợp (1). Sau khi hoàn tất, Doanh nghiệp cần gửi 3 số báo về Phòng Xúc tiến Đầu tư, Ban Quản lý các KCN

 
 

Ký hợp đồng thuê đất/ hợp đồng dịch vụ với nhà đầu tư hạ tầng

Nhà đầu tư hạ tầng

Thực hiện với trường hợp KCN có nhà đầu tư hạ tầng cho thuê lại đất và/hoặc cung cấp dịch vụ

 

II

Thủ tục đất đai

     
 

Giải phóng mặt bằng

Hội đồng giải phóng mặt bằng của huyện/ thành phố

Thủ tục áp dụng với trường hợp thuê đất trực tiếp của nhà nước

 
 

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sở Tài nguyên và Môi trường, số 55 Đường Trần Hưng Đạo, tổ 5b Phương Lâm; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 0218.3894468, Phòng Quản lý đất đai 0218.3899969

Nhà đầu tư hạ tầng phối hợp thực hiện đối với trường hợp thuê lại đất từ nhà đầu tư hạ tầng

 

III.

Thủ tục môi trường (thực hiện 1 trong 2 thủ tục sau)

Ban Quản lý các KCN hướng dẫn (Phòng Quản lý môi trường, ĐT: 0218. 3852326)

(từ 1/1/2015 thực hiện theo Luật Môi trường 2014)

 
 

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM),

Ban Quản lý các KCN; Phòng Quản lý môi trường, ĐT: 0218. 3852326

   
 

Đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

Dự án thực hiện tại TP Hòa Bình và huyện Lương Sơn: thực hiện thủ tục tại Ban Quản lý các KCN;Phòng Quản lý môi trường, ĐT: 0218. 3852326

Dự án khác: thực hiện thủ tục tại Ủy ban nhân dân huyện

   

IV.

Thủ tục phòng cháy chữa cháy

Công an tỉnh; Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy: tổ 19, Phường Tân Hòa, đại lộ Thịnh Lang, TP Hòa Bình, ĐT: 0218.3869005

   

V.

Thủ tục xây dựng

(Thẩm định thiết kế cơ sở, cấp Giấy phép xây dựng)

Ban Quản lý các KCN;Phòng Quản lý Quy hoạch Xây dựng, ĐT 0218.3602386

   

VI

Thủ tục lao động

     
 

Xây dựng, gửi thang bảng lương, quy chế nâng bậc lương cho cơ quan quản lý nhà nước

Phòng Lao động Tiền lương huyện/thành phố nơi đặt trụ sở doanh nghiệp

   
 

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Ban Quản lý các KCN; Phòng Đại diện và Quản lý Doanh nghiệp, ĐT 0218.3852426

   
 

Đăng ký nội quy lao động

Ban Quản lý các KCN; Phòng Đại diện và Quản lý Doanh nghiệp, ĐT 0218.3852426

   
 

Gửi thỏa ước lao động tập thể đến cơ quan quản lý nhà nước

Sở Lao động Thương binh &Xã hội, số 89 đường Hai Bà Trưng, tổ 7 Phương Lâm TP Hòa Bình 0218.3852044

   
 

Xác định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Sở Lao động Thương binh &Xã hội, số 89 đường Hai Bà Trưng, tổ 7 Phương Lâm, TP Hòa Bình 0218.3852044

   
 

Xây dựng định mức lao động (*)

     
 

Xây dựng quy chế tuyển dụng và sử dụng lao động (*)

     
 

Xây dựng quy định về thi đua, khen thưởng, kỷ luật (*)

     
 

Xây dựng quy định về thiết bị bảo hộ lao động, quy trình vận hành máy (*)

     
 

Xây dựng quy định về thiết lập và xây dựng quỹ khen thưởng, phúc lợi và các quỹ do người lao động đóng góp (*)

     
 

Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh (*)

     
 

Xây dựng quy định về bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, thiết bị an toàn lao động, vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ (*)

     

VII.

Thủ tục Công đoàn: thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, số 670 Trần Hưng Đạo, TP Hòa Bình, ĐT 0218.3894005

   

VIII.

Thủ tục bảo hiểm xã hội

- Đối với doanh nghiệp nước ngoài: Bảo hiểm xã hội tỉnh,   số 393 đường Trần Hưng Đạo, Phương Lâm, TP Hòa Bình; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 0218.3897077; Phòng Thu 0218.3856867

- Đối với doanh nghiệp trong nước: Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố nơi đặt trụ sở

   

IX

Một số việc cần làm trước khi công trình đi vào hoạt động

     
 

Nghiệm thu các công trình xử lý môi trường

Ban Quản lý các KCN, Phòng Quản lý môi trường, ĐT: 0218. 3852326

   
 

Nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy

Công an tỉnh, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, ĐT: 0218.3869005

   
 

Đăng ký số chủ nguồn thải nguy hại

Sở Tài nguyên & Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường, số 55 Đường Trần Hưng Đạo, tổ 5b Phương Lâm, 0218.3897395

   
 

Ký Hợp đồng xử lý nước thải

Nhà đầu tư hạ tầng

   

X

Một số việc cần làm trong quá trình vận hành dự án

     
 

Báo cáo tiến độ góp vốn điều lệ (15 ngày sau mỗi đợt góp vốn)

Ban Quản lý các KCN

Thực hiện với trường hợp (1)

 
 

Báo cáo giám sát đầu tư (6 tháng/lần)

Ban Quản lý các KCN; Phòng Xúc tiến đầu tư 0218.3897052

   
 

Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh (định kỳ)

Ban Quản lý các KCN; Phòng Đại diện và Quản lý doanh nghiệp, ĐT 0218.3852426)

   
 

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ (6tháng/lần)

Ban Quản lý các KCN; Phòng Quản lý môi trường, ĐT: 0218. 3852326

   

XI

Thủ tục khác

     
 

Cấp nước

Công ty Cổ phần kinh doanh Nước sạch Hòa Bình, đường Phan Bội châu, tổ 2 Tân Thịnh, ĐT 0218.3885906

   
 

Thỏa thuận phương thức cấp điện

Công ty Điện lực Hòa Bình, Đường Cù Chính Lan, tổ 5 Đồng Tiến, ĐT 0218. 3898778

   
 

Hợp đồng xử lý rác thải nguy hại

Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hoàng Long, tiểu khu 10 Thị trấn Lương Sơn, 0218.655.3556 (DĐ: Mr Dũng 0983333151) hoặc doanh nghiệp khác có đủ điều kiện

Thực hiện nếu có rác thải nguy hại

 
 

Hợp đồng xử lý rác thải thông thường

Công ty Môi trường tại các huyện, thành phố, hoặc doanh nghiệp khác có đủ điều kiện

   
 

Đăng ký an toàn vệ sinh thực phẩm

Sở Y tế; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Tổ 14 Phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, ĐT 0218.3888800

Thực hiện nếu có bếp ăn tập thể

 

Chú thích:

- (*): Thủ tục do doanh nghiệp thực hiện nội bộ theo quy định.

- Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có chức năng thực hiện dịch vụ hỗ trợ cho nhà đầu tư đối với tất cả các thủ tục nói trên trong trường hợp nhà đầu tư có nhu cầu

PTTH (XTĐT)

File đính kèm1241664284_quy_trinh_dau_tu.doc

Hướng dẫn thủ tục đầu tư
trong các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình

Thông báo

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH524342424242

dichvucongquocgia

tiep nhan phan anh kien nghi

dich vu cong truc tuyen va he thong tra cuu

khucongnghiep

congbaocp

cong thong tin hb

bao HB

csdl

congbaohb

654634643554543

5644345435345

454354354588

7858757

7787885646

Thống kê truy cập

2678436
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
293
287
2714
1435753
4227
15032
2678436

Your IP: 3.236.228.250
2021-04-11 15:57

Thư viện ảnh

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction