2000px Fl    5 1503128133747 

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

            Ngày 24/5/2020, Bộ kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 5522/BKHĐT-ĐTNN về việc báo cáo tình hình thiệt hại do dịch Covid-19 của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

       Theo đó, do dịch Covid-19 đang có xu hướng diễn biến phức tạp trở lại và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp tình hình hoạt động của các doanh nghiệp bị tác động bởi dịch Covid-19 để kịp thời tham mưu các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanhnghiệp.

        Để có cơ sở báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình kính đề nghị Quý nhà đầu tư phối hợp, thực hiện cập nhật tình hình
hoạt động của doanh nghiệp đến thời điểm ngày 25/8/2020. Báo cáo của Quýnhà đầu tư đề nghị thực hiện trực tuyến tại địa chỉ: http://bit.ly/HBantiCovid-19;

          Thời hạn báo cáo trước 10 giờ 00 phút ngày 28 tháng 8 năm 2020.

         Chi tiết: Công văn số 2257/SKHĐT-DN ngày 26/8/2020

       Ngày 27/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thay thế Nghị định số: 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017.

       Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình đã có Công văn số 295/BQLKCN-QLDN ngày 25/8/2020 đề nghị Các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình thực hiện Nghị định số: 58/2020/NĐ-CP, ngày 27/5/2020 của Chính phủ. Nếu doanh nghiệp nào muốn áp dụng mức đóng (0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội) thấp hơn mức đóng bình thường (0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội) vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì làm hồ sơ đề nghị theo thủ tục hành chính ban hành theo Quyết định số 694/QĐ-LĐTBXH, ngày 15/6/2020 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

       Chi tiết:

          Nghị định số: 58/2020/NĐ-CP, ngày 27/5/2020 của Chính phủ

       

Thực hiện Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về quy định danh mục chi tiết, mức thu, miễn, giảm và tỷ lệ phần trăm (%) trích, nộp những khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

         Nhằm tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và góp phần vào sự phát triển kinh tế của tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 về thực hiện miễn một số khoản Lệ phí đến hết 31/12/2021, thuộc thẩm quyền giải quyết TTHC của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình, sau thời gian trên thực hiện theo quy định hiện hành, chi tiết cụ thể như sau:

STT DANH MỤC

MỨC THU ÁP DỤNG

(đến hết ngày 31/12/2021)

I Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
1 Cấp mới giấy phép lao động 0 đồng/1 giấy phép
2 Cấp lại giấy phép lao động 0 đồng/1 giấy phép
II Lệ phí cấp giấy phép xây dựng
1 Cấp giấy phép xây dựng 0 đồng/1 giấy phép

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình thông báo tới các Doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình biết.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh các vấn đề có liên quan thì liên hệ với Văn phòng Ban (Đ/c Phí Thị Hải, điện thoại: 0977187148) để được hướng dẫn cụ thể./.

                                 BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá

1.1. Tên cơ quan: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình.

1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 670 phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

1.3. Số điện thoại: 02183603336

1.4. Người đại diện theo pháp luật là ông: Trần Văn Phúc, chức vụ: Trưởng ban.

2. Thông tin tài sản: 01 xe ô tô nhãn hiệu: TOYOTA; Số loại: CRESSIDA; Biển kiểm soát: 28A- 003.99; Màu sơn: Xanh; Số chỗ ngồi: 05 chỗ; Năm đưa vào sử dụng: 1993; Số khung: RX81-7004870; Số máy: 3527590-22R.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản gồm:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết: Có địa chỉ trụ sở rõ ràng, có trang thiết bị đầy đủ để phục vụ quá trình tổ chức đấu giá.

- Phương án đấu giá: Xây dựng phương án đấu giá khả thi, hiệu quả. Cần công khai, minh bạch, đảm bảo an ninh trong quá trình tổ chức đấu giá.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Có Giấy đăng ký hoạt động của doang nghiệp đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật.

- Tổ chức đăng ký phải có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố tại cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia của Tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá là: 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (trong giờ hành chính). Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện.

- Địa điểm nộp hồ sơ: tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình; địa chỉ: Số 670 phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

- Số lượng nộp hồ sơ: 01 bộ.

6. Hồ sơ đăng ký gồm có:

- Hồ sơ pháp lý đăng ký hoạt động doanh nghiệp đấu giá tài sản.

- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm, phương án tổ chức đấu giá tài sản.

- Các tài liệu chứng minh về năng lực, kinh nghiệm phải được chứng thực.

Thông báo số 29/TB-BQLKCN ngày 14/8/2020

CV 1287 UBND KGVX ngay 04.8.2020

Ứng dụng Bluezone là ứng dụng nhằm phát hiện những người tiếp xúc gần với người nhiễm qua điện thoại thông minh một cách nhanh chóng, chính xác, góp phần bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng trước đại dịch COVID-19.

Thực hiện Công văn số 2841/BTTTT-THH ngày 01/8/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone. Để có thể nhanh chóng hỗ trợ công tác kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh thực hiện việc cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone.

Thông tin chi tiết về ứng dụng Bluezone và các tài liệu tuyên truyền được đăng tải trên https://www.bluezone.gov.vn/

- Công văn số 2841/BTTTT-THH ngày 01/8/2020.

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

Thông báo

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH524342424242

tiep nhan phan anh kien nghi

dich vu cong truc tuyen va he thong tra cuu

khucongnghiep

congbaocp

cong thong tin hb

bao HB

csdl

congbaohb

654634643554543

5644345435345

454354354588

7858757

7787885646

Thống kê truy cập

2579826
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
178
335
1933
1338378
10330
19283
2579826

Your IP: 3.235.137.159
2020-09-26 06:01

Thư viện ảnh

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction