2000px Fl    5 1503128133747 

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
Ảnh Họ và tên Chức vụ Điện thoại cơ quan Email
Lãnh đạo Ban
Chu Văn Thắng Trưởng Ban 3 602 899 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Văn Thành Phó Trưởng Ban   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thanh Huy Phó Trưởng Ban

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Văn phòng Ban
Nguyễn Đại Tuân Chánh VP 3 851 029 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Nguyễn Thị Bích Thùy Phó Chánh Văn phòng 3 851 029 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Phí Thị Hải Phó Chánh Văn phòng. Kế toán trưởng 3 851 029 haipThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Nguyễn Ngọc Cường Chuyên viên 3 851 029 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bùi Thị Mừng Văn Thư 3 851 029 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Lan Anh Chuyên viên 3 851 029 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bùi Văn Huỳnh Lái xe 3 851 029
Chu Văn Đức Lái xe 3 851 029
Bảo vệ  3 851 029
Phòng Quản lý Đầu tư
Phan Thị Thu Hằng Trưởng phòng 3 897 052 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Quách Thị Thùy Linh Chuyên viên 3 897 052 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng
Đinh Phú Quý Trưởng phòng 3 602 386 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Trần Trung Thành Chuyên viên 3 602 386 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Nguyễn Tất Thành Trưởng phòng 3 852 326 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Văn Minh Phó Trưởng phòng  3 852 326 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phòng Quản lý Doanh nghiệp
Lưu Tùng Lâm Trưởng phòng 3 852 426 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trịnh Minh Hải Phó Trưởng phòng  3 852 426 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trung tâm
Nguyễn Vũ Hùng        Giám đốc 3 897 352 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Võ Thị Bình Trưởng phòng 3 897 352 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Văn Tư Chuyên viên 3 897 352 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Quý Thắng Chuyên viên 3 897 352 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Đỗ Thị Phương Trưởng phòng 3 897352 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phạm Hữu Công Chuyên viên 3 897352 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đinh Thị Xuân Phương Chuyên viên 3 897352 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phạm Văn Trường Chuyên Viên 3 897352
Lưu Mạnh Tuấn Nhân viên 3 897352
Công đoàn các Khu công nghiệp
Hoàng Minh Tuân Chủ tịch 3 894 005
  Lê Diệu Hoàn Phó Chủ tịch 3 894 005  
Nguyễn Thị Bích Ngọc Phó Chủ tịch 3 894 005
Bùi Thị Yến Cán bộ chuyên trách 3 894 005
Nguyễn Tuấn Anh Cán bộ chuyên trách 3 894 005
Bùi Mạnh Cường Cán bộ chuyên trách 3 894 005
Nguyễn Thị Phương Hoa Cán bộ chuyên trách 3 894 005
Dương Ngọc Thúy Cán bộ chuyên trách 3 894 005

Thông báo

THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP524342424242

dichvucongquocgia

tiep nhan phan anh kien nghi

dich vu cong truc tuyen va he thong tra cuu

khucongnghiep

congbaocp

cong thong tin hb

bao HB

csdl

congbaohb

654634643554543

5644345435345

454354354588

7858757

7787885646

Thống kê truy cập

2678443
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
300
287
2721
1435753
4234
15032
2678443

Your IP: 3.236.228.250
2021-04-11 16:04

Thư viện ảnh

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction