2000px Fl    5 1503128133747 

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
Ảnh Họ và tên Chức vụ Điện thoại cơ quan Email
Lãnh đạo Ban
  Trần Văn Phúc Trưởng Ban 3 602 899 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Nguyễn Bằng Giang Phó Trưởng Ban 3 601 898 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Dương Như Rụ Phó Trưởng Ban 3 603 998 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Văn phòng Ban
  Nguyễn Đại Tuân Chánh VP 3 851 029 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Phí Thị Hải Phó Chánh Văn phòng. Kế toán trưởng 3 851 029 haipThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Nguyễn Thị Lan Anh Nhân viên 3 851 029 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Nguyễn Ngọc Cường Chuyên viên 3 851 029 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Quách Thị Thùy Linh Chuyên viên 3 851 029 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Bùi Văn Huỳnh Lái xe 3 851 029  
  Chu Văn Đức Lái xe 3 851 029  
    Bảo vệ  3 851 029  
Phòng Quản lý Đầu tư
  Phan Thị Thu Hằng Trưởng phòng 3 897 052 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng
  Đinh Phú Quý Trưởng phòng 3 602 386 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Nguyễn Thị Bích Thùy Phó Trưởng phòng  3 602 386 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường
  Nguyễn Tất Thành Trưởng phòng 3 852 326 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Nguyễn Văn Minh Phó Trưởng phòng  3 852 326 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phòng Quản lý Doanh nghiệp
  Lưu Tùng Lâm Trưởng phòng 3 852 426 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Trịnh Minh Hải Phó Trưởng phòng  3 852 426 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trung tâm
  Nguyễn Vũ Hùng        Giám đốc 3 897 352 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Võ Thị Bình Trưởng phòng 3 897 352 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Trần Trung Dũng Chuyên viên 3 897 352 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Nguyễn Văn Tư Chuyên viên 3 897 352 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Trần Quý Thắng Chuyên viên 3 897 352 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Trần Trung Thành Trưởng phòng  3 897352 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Đỗ Thị Phương Trưởng phòng 3 897352 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phạm Hữu Công Chuyên viên 3 897352 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Đinh Thị Xuân Phương Chuyên viên 3 897352 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Lưu Mạnh Tuấn Nhân viên 3 897352  
Công đoàn các Khu công nghiệp
  Hoàng Minh Tuân Chủ tịch 3 894 005  
  Nguyễn.T.Bích Ngọc Phó Chủ tịch 3 894 005  
  Bùi Thị Yến Chuyên viên 3 894 005  
  Nguyễn Tuấn Anh Chuyên viên 3 894 005  
  Bùi Mạnh Cường Chuyên viên 3 894 005  
  Nguyễn Thị Phương Hoa Chuyên viên 3 894 005  
  Bùi Hoàng Hiệp Chuyên viên 3 894 005  

Thông báo

THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI524342424242

tiep nhan phan anh kien nghi

dich vu cong truc tuyen va he thong tra cuu

khucongnghiep

congbaocp

cong thong tin hb

bao HB

csdl

congbaohb

654634643554543

5644345435345

454354354588

7858757

7787885646

Thống kê truy cập

1924520
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
4644
6013
38932
621067
89381
20690
1924520

Your IP: 34.231.247.139
2019-09-20 20:52

Thư viện ảnh

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction